Privacy-verklaring Queen Beads

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2022

 

Queen Beads, gevestigd aan Tuindreef 39, 2724 PR te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
:

www.queenbeadsforyou.nl
Wendy Kops
Tuindreef 39
2724 PR Zoetermeer
info@queenbeadsforyou.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Queen Beads verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Queen Beads verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Queen Beads verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (indien opgegeven)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij er sprake is van toestemming van ouders of een voogd. Queen Beads kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raadt Queen Beads volwassenen betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@queenbeadsforyou.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Queen Beads persoonsgegevens verwerkt

Queen Beads verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingsverkeer
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolders
 • De klant bellen of e-mailen indien dit nodig is om de gevraagde dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De klant te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij de klant af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Queen Beads neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Queen Beads) aan te pas komt.

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Queen Beads bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Queen Beads hanteert een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve accounts.

Delen van persoonsgegevens met derden
Queen Beads verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Queen Beads gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Queen Beads gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Queen Beads cookies die surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij de klant geïnformeerd over deze cookies en om toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Het is mogelijk om af te melden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun de klant zelf doen via de persoonlijke instellingen van het persoonlijke account. Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Queen Beads en heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant bij Queen Beads een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van de klant beschikt, in een computerbestand naar de klant, of een door de klant aangewezen organisatie, te versturen.

Wil de klant gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of zijn er andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kan een gespecificeerd verzoek verstuurd worden naar info@queenbeadsforyou.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vraagt Queen Beads een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. In deze kopie dienen pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) te zijn bedekt ter bescherming van de privacy. Queen Beads zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Queen Beads wijst de klant er tevens dat de mogelijkheid er is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe Queen Beads persoonsgegevens beveiligt

Queen Beads neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact opgenomen worden via info@queenbeadsforyou.nl.